Obsahové požadavky:

 • Požadovaný žánr: horor, jednoznačně upřednostňujeme vážné pojetí žánru, jen výjimečně může být připuštěn i hororový snímek s oprávněným přesahem do komedie. Ideální jsou horory mysteriózní, nestavějící na násilí, prolévání krve a nahotě, ale spíš na zajímavém tématu, myšlence, příběhu, pointě, atmosféře.
 • Film musí být primárně v češtině (nebo srozumitelný českému divákovi).
 • Požadovaná stopáž: 5-10 min.

 

Technické požadavky:

 • Hotový film musí být ve FULL HD (1920x1080px) a požadujeme formát MP4 nebo Quicktime. Film musí mít srozumitelné dialogy a vyváženou zvukovou hladinu. Organizátoři si vyhrazují právo eventuelně upravit zvuk pro potřeby promítání.
 • Před filmem a po něm musí být umístěno logo Pionýrů hororu.

 

Přehled technických parametrů

Rozlišení: Full HD (1920x1080px, případně s širokoúhlým ořezem 2.35:1, 2.39:1, nebo 2.40:1)
Framerate: 25 fps (kvůli finalní kompozici filmů formou dekameronu)
Formát: .MP4 nebo .MOV, codec h264
Zvuk: Stereo (pokud je zvuk v 5.1 nebo 7.1, je potřeba dodat i samostatnou verzi filmu se stereo zvukem) Za případné problémy s prostorovým zvukem při promítání neručíme.
Maximální úroveň hladiny zvuku je -3dBFS

 

Autorskoprávní požadavky:

 • Autor musí vlastnit veškerá autorská práva k přihlašovanému filmu, což se týká zejména použité hudby, herců a případné literární či jiné předlohy.
 • Autor filmu nese plnou právní zodpovědnost za jeho obsah.
 • Film nesmí být před premiérou nijak veřejně distribuován. To se týká i nahrávání filmu na jakékoli webové stránky

 

Přihlašování filmů

 

Autor zašle organizátorům na e-mail prihlasky@pionyrihororu.cz svůj  námět/scénář, aby posoudili, zda splňuje podmínky projektu a zda se pro projekt hodí či ne. Pokud organizátoři projekt schválí, autor může film přihlásit do projektu. Filmy se můžou přihlašovat do 31. 1. 2015.

Do 1.4. 2015 musí každý přihlášený tvůrce zaslat hrubý materiál pro výrobu upoutávky na celý projekt.

Přihlášený tvůrce dodá film online přes libovolnou úschovnu, přičemž stahování musí být chráněno heslem (nebo odkaz zaslán na oficiální e-mail Pionýrů hororu) a nesmí být omezeno časově ani počtem stáhnutí.

Přihlášený tvůrce dodá kompletně hotový film do 16. dubna 2015. Filmy zaslané později nebudou zařazeny do projektu.

Autor dodá společně s filmem i podepsané potvrzení toho, že dodržel všechna stanovená pravidla a že postupuje veškerá autorská práva na snímek organizátorům projektu (tímto se nezbavuje svých práv, tzn. je stále autorem se všemi právy z toho vyplývajícími, ale uděluje nám souhlas s používáním filmu pro naše účely). Po oficiální premiéře může autor snímek distribuovat samostatně, ovšem se zachováním loga Pionýrů hororu na záčátku a konci filmu.

 

 Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit ze soutěže filmy, které:

 • Nesplňují uvedené podmínky.
 • Podobají se jinému již přihlášenému filmu.
 • Jsou v rozporu s dobrými mravy a obecně závaznými předpisy ČR nebo mohou být považovány za vulgární, obscénní, hanlivé, s rasistickou tématikou nebo propagující fašismus a nacismus, komunismus a jiné extrémní strany a hnutí.

 

Termíny

2. 11. Vyhlášení soutěže (dušičky)
14. 12. Začátek registrace – podávání námětů/scénářů a přihlášek
31. 1. Konec registrace
16. 1. Vyhodnocení přihlášek a začátek soutěže
1. 4. Odevzdání hrubého materiálu (výroba upoutávky)
16. 4. Odevzdání finalizovaných snímků
30. 4. Premiéra

 

 

Jeden komentář k článku “Pravidla